Projektové řízení

  • Podnikání  je tvořeno ve větší míře projekty. 
  • Projekt může být definován jako opakující se činnost, která vyústí v předem definovaný výsledek.
  • V  dynamickém prostředí trhů a konkurence je jedinou stálostí pro firmy právě projektové řízení jejich aktivit.
  • Vlastníme mezinárodní Certifikaci projektového řízení metodiky PRINCE2.

 

Pro řízení projektů Vám nabízíme následující klíčové produkty:

 

1.Interim management řízení projektů

CO TO JE INTERIM MANAGEMENT? 

Služba obsahuje po smluvní dobu a dohodnuté termíny  ve Vaší společnosti řízení definovaného projektového záměru 

ve všech fázích  projektového cyklu externího Projektového manažera s garancí úspěšnosti dokončení projektu.

JAK TO PROBÍHÁ ? 

Během nezávazné schůzky  si dohodneme podmínky přípravy, realizace a vyhodnocení požadované změny ve Vaší společnosti.

Dohodneme si i míru zapojení Interim Projektového manažera v rámci rozhodovacích a řídících pravomocí 

v intenci nastavené struktury Vaší společnosti.

PROČ VYUŽÍT TÉTO SLUŽBY?

1. Ne všechny firmy mají  dostatečný objem projektů pro vytížení  pracovní pozice Projektového manažera.

2. Firmy nemusí mít dostatečně kompetentní projektové manažery,což se odráží v projektových KPi.

 

2.Trénink projektového řízení/trénink pro  projektové manažery

Služba obsahuje po smluvní dobu a dohodnuté termíny  ve Vaší společnosti trénink projektového řízení s ohledem na charakter vašich projektů

pro určené pracovníky.

Zpravidla realizujeme 2-5 denní tréninky

Cílem je naučit vaše manažery řídit projekt.

 

Dokážeme vám uřídit efektivitu zakázek pomocí projektového přístupu.