Mapování procesů

 
Znalost firemních procesů je základem pro budování fungujících firemních systémů. 
Procesní řízení je základem implementace všech ISO norem. 
Řízení procesů je i samostatnou vědní oblastí managementu. 
Procesní řízení neboli Business Process Management (ve zkratce BPM) je manažerská disciplína i technologie opřená o uchopení struktur firmy, její architektury, a jejího řízení. Zahrnuje jednotlivé činnosti vedoucí k výrobě firemního produktu. 

Procesní management získává u malých a středních firem na velkém významu. I zde je nutné zajistit kvalitu, ale zejména výkonnost. A jedině v případě, kdy procesy známe, plánujeme a řídíme jsme schopni účinně pracovat s pojmy produktivita, výkonnost a řízení nákladů.
 
Znalost firemních procesů vyžaduje široký záběr a znalost problematiky. Při mapování a analýze procesů (BRM) je důležitá zkušenost a schopnost zaznamenávat a zpracovávat získávané informace. 
 
Mapování, standardizace a reengineering procesů je náročná práce zejména na zkušenosti. 
Bez účasti na více projektech je řešení tohoto problému velmi nejisté.
Máme zkušenosti z mapování a a analýzy procesů  od roku 2009. Umíme pomoci i vaší společnosti.
 

Ukážeme vám,že získat a rozvíjet vlastními silami potřebné know-how v oblasti procesního řízení (BPM - Business Process Management) je snadnější, než jste si možná představovali.

 

Na dlouhé cestě implementace BPM vám budeme průběžně poskytovat cennou zpětnou vazbu. Na konci této cesty je dosažení nejvyšší úrovně řízení - procesní excelence. 

Pomyslný vrchol pro procesně řízenou firmu. 

Chcete-li se na něm ale dlouhodobě udržet, musíte na něj vystoupat sami.

 

Proto je tak důležité definovat správně roli externího konzultanta , respektovanou autoritu, která na začátku, s ohledem na vaše možnosti a úroveň zralosti, doporučí postupné kroky, jež vás povedou k cíli. 

Zároveň předává správným lidem, správnou formou a ve správný čas, potřebné know-how.

To je klíčové pro váš úspěch.

 
 

Přínosy pro Vaši firmu?

  • Získání nepostradatelných znalostí a podkladů o firemních procesích nezbytných pro rozvoj firmy
  • Rychlé a produktivní dosažení výsledku tj. znalost a standardizace procesů
  • Úspora nákladů na mapování procesů proti snaze zajistit je vlastními pracovníky
  • Přínos odborně způsobilých a zkušených externích pracovníků při formulování reengineeringu firemních procesů
  • Nastartování mechanismů managementu zaměřeného na „výsledek“
  • Snížení provozních i výrobních nákladů
  • Zajištění bezchybné funkce procesů (výkonnost, kvalita, stabilita, produktivita …)
  • Získání významné konkurenční výhody 
 
Se zavedením a reeningeeringem máme zkušenosti z mnoha výrobních společností na českém trhu.
Dokážeme vám pomoci zvýšit výkonnost.