Lean Management

 

Systémové řešení produkčních procesů se  zaměřením na nízské provozní náklady.

Jsme specialisté na metody LEAN, které jsou aplikovatelné pro prostředí českých společností. Umíme realizovat projekty ve výrobních a obchodních společnostech s ohledem na stávající provoz, s ohledem na co nejmenší změnu a  s garantovaným přínosem.

Jsme držiteli Certifikace LEAN Management metodiky.

Představujeme základní metodiky LEAN:

 

5S

Je souhrn pěti základních kroků, které vedou k odstranění plýtvání na pracovišti. Jde hlavně o odstranění nepotřebných předmětů z pracoviště, udržování pořádku na pracovišti a standardizaci uspořádání a organizace pracoviště.

Analýza pracoviště

Analýza pracoviště nám kvantifikuje, popíše a definuje potenciály ke zlepšení, zvýšení produktivity, kvality a snížení plýtvání.

VSM

Mapování hodnotového toku je grafický nástroj k analýze současného stavu procesu s cílem navrhnout stav budoucí.

Analýza a měření práce

Analýza a měření práce zahrnuje soubor nástrojů a metod, jejichž cílem je zanalyzovat a změřit vykonávanou práci. Je to jedna ze základních znalostí průmyslového inženýra.

MOST a jeho aplikace

Metoda nepřímého měření spotřeby času pracovní činnosti. Vychází ze skutečnosti, že jakákoliv práce je vlastně přemisťování hmoty či objektu a můžeme tuto práci popsat jedním ze čtyř sekvenčních modelů.

Ergonomie

Ergonomie je vědecká disciplína, optimalizující interakci mezi člověkem a dalšími prvky systému. Využívá teorii, poznatky, principy, data a metody k optimalizaci polohy člověka a výkonnosti systému.

Systém zlepšování

Efektivní systém zlepšování zapojuje a motivuje pracovníky k tomu, aby sami přicházeli s nápady, jak zvýšit efektivitu procesu a snížit plýtvání.

Poka-yoke

Zabránění vzniku neshod ve výrobním, ale i nevýrobním procesu.

Takt time

Je tempo, kterým zákazník odebírá daný výrobek nebo službu.

One-piece flow

Výroba, při které výrobek prochází jednotlivými operacemi procesu bez přerušování a čekání.

Vizuální pracoviště

Je jasně uspořádané, řízené, organizované pracoviště a všechny procesy jsou popsány a definovány. Vizuální pracoviště dosahuje své autonomnosti díky standardům, ukazatelům a vizuálnímu řízení.

 

Dokážeme vám pomoci se snižováním nákladů.